Winkel
Winkel sinds 1950
Location
Afhalen of bezorgen
Voorraad
1000+ producten in voorraad

Maandag t/m zaterdag geopend zonder afspraak - kom langs in onze showroom

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Al onze vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW

2. De standaard verzendkosten zijn € 6,95 tenzij anders is vermeld.

3. De door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De door Kaptino Haarlem genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van deze prijsbestanddelen na de tot stand koming van de overeenkomst en voor de algehele uitvoering er van verhoogd wordt, is Kaptino Haarlem gerechtigd de overeenkomst te verhogen. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst binnen 7 dagen na aankondiging van de prijsverhoging door Kaptino Haarlem te ontbinden

5. Bij overschrijding van de leveringstermijn of reparatie termijn van de bij Kaptino Haarlem aangeboden of bestelde goederen, is Kaptino Haarlem niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade

6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up, Kaptino Haarlem kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan van gegevens, en schade die hieruit voort vloeit

.7. De garantie bedraagt 12 maanden, geldig vanaf de dagtekening op de factuur. Tenzij anders is vermeld.

8. De garantie geldt alleen bij overleg van de aankoopfactuur.

9. Kaptino Haarlem geeft geen garantie op de door hem geleverde goederen. Kaptino Haarlem zal uitsluitend een bemiddellende rol spelen.

10. Het is aan de koper om de producten voor garantie op te sturen, wij zijn niet aansprakelijk voor schade door vervoer.

11. De garantie geldt alleen voor de goederen (machines) zelf en heeft in geen geval betrekking op de software. Of deze nu is meegeleverd of door de koper zelf is geïnstalleerd.

12. De garantie is niet van toepassing als er sprake is van molest door u of een derde.(de koper laat de computer vallen) Bij brandschade, waterschade, schade door diefstal of schade door een virus of andere software.

13. De garantie is niet van toepassing als er schade is ontstaan door het aansluiten van apparatuur die niet goed werkt of mogelijk een defect heeft veroorzaakt.

14. De garantie is niet overdraagbaar op derden.

15. De klant heeft een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande op de dag van de bestelling en kan zonder opgave van redenen de bestelling annuleren en retourneren. Indien de klant hiervan gebruik wil maken zijn de verzendkosten voor zijn rekening, ook die wij hebben moeten maken om het product naar de klant toe te sturen. Het risico van transport is eveneens voor de klant.

16. Als goederen (machines) die als stuk of niet goed werkend geclaimd wordt bij Kaptino Haarlem en deze blijken bij nader onderzoek goed te zijn dan wordt er € 25,00 onderzoekskosten gerekend.

17. De goederen blijven eigendom van Kaptino Haarlem totdat de volledige rekening betaald is.

18. Defecte producten worden alleen aangenomen met: goede klachtomschrijving, Kopie van de factuur, en adres gegevens van de eigenaar.

19. Alle creditnotas worden binnen 14 dagen teruggestort op rekening van de klant.

Retourbeleid
Er zijn verschillende redenen waarom een product teruggestuurd kan worden naar Kaptino Haarlem.

1. Er is een defect product geleverd.
2. De levering komt niet overeen met hetgeen is besteld.
3. U heeft zich vergist of bent niet tevreden.

Hieronder leest u per situatie de voorwaarden voor het retour zenden.Er is een defect product geleverd (D.O.A.)
Een D.O.A. product is een product dat binnen de 5 dagen na aanschaf defect is (hierbij geldt dat het product binnen de 5 dagen in bezit moet zijn van Kaptino Haarlem. Mocht een dergelijk product defect zijn of u heeft het vermoeden dat een product defect is, neem dan contact op met ons of email naar: info@kaptino.nl De kosten voor het verzenden van een product naar Kaptino Haarlem zijn voor u, wij zorgen dat het product weer naar u retour gaat. Pakketten die niet gefrankeerd zijn worden altijd door ons geweigerd.

Verder geldt dat:
o Alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd.
o Alle kabels, drivers, programmatuur, handleidingen etc. aanwezig moeten zijn.
o Het product voorzien moet zijn van een (duidelijke) probleemomschrijving.
o Het product voorzien moet zijn van een kopie van de aankoopfactuur.
o Het product degelijk verpakt dient te zijn.
o Wanneer na testen op ons servicecenter een defect niet wordt geconstateerd,
worden mogelijke verzendkosten en onderzoekskosten in rekening gebracht.

U heeft een defect product (Niet D.O.A.)
Onder een niet D.O.A. product verstaan wij een product dat na 5 dagen defect is gegaan. Mocht een product defect zijn of u heeft het vermoeden dat een product defect is, neem dan contact op met Kaptino Haarlem. Aangezien Kaptino Haarlem een carry-in garantie hanteert, zijn zowel de kosten voor verzending van klant naar Kaptino Haarlem, als de verzendkosten van Kaptino Haarlem naar klant op kosten van de klant.

Verder geldt dat:
o Alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd.
o Alle kabels, drivers, programmatuur, handleidingen etc. aanwezig moeten zijn.
o Het product voorzien moet zijn van een (duidelijke) probleemomschrijving.
o Het product voorzien moet zijn van een kopie van de aankoopfactuur.
o Het product degelijk verpakt dient te zijn.
o Wanneer na testen op ons servicecenter een defect niet wordt geconstateerd,
worden mogelijke verzendkosten en onderzoekskosten in rekening gebracht.

U kunt defecte producten terugsturen naar:
Kaptino Haarlem
Zijlweg 53
2013 DC Haarlem

De levering komt niet overeen met hetgeen is besteld
Mocht de levering niet overeenkomen met hetgeen u heeft besteld, dan kunt u dit uiteraard terugsturen. Neem vooraf wel eerst contact op met ons op telefoonnummer 023-5326966 of email naar: info@kaptino.nl

BELANGRIJK: Hoewel de kosten voor het verzenden in dit geval voor Kaptino Haarlem zijn, dient u de retour zending wel voldoende te frankeren. Pakketten die niet gefrankeerd zijn worden altijd door ons geweigerd. Vermeld bij deze zending wel uw bank of gironummer, zodat wij de gemaakte kosten voor het verzenden aan u kunnen terugstorten.

U kunt een foutieve zending terugsturen naar:
Kaptino Haarlem
Zijlweg 53
2013 DC Haarlem

Het product is beschadigd
Allereerst is het belangrijk dat u NOOIT een beschadigd pakket bij ontvangst aanneemt. Doet u dit wel en het product blijkt beschadigd, dan dient u binnen 24 uur op het postkantoor proces-verbaal te laten opmaken. Zonder dit verbaal kunnen wij het product niet omruilen.